"Noodzaak vandaag de dag. Een echte aanrader!"

Geniet net als onze 2e kamerleden regelmatig van een stoelmassage!

Stoelmassage wordt door de belastingdienst onder bepaalde voorwaarden beschouwd als een vrije verstrekking. Het is dus volledig aftrekbaar van de loonbelasting en vennootschapsbelasting. Ook de BTW is aftrekbaar als voorbelasting.

De voorwaarden zijn:
  • De stoelmassages zijn opgenomen in het ARBO-beleidsplan van de organisatie, en maken daar in redelijkheid deel van uit.
  • De stoelmassage vindt plaats tijdens werktijd.
  • De werknemer is geen eigen bijdrage verschuldigd.
  • Er is geen sprake van een aanmerkelijke privé-besparing van de werknemer.

Op de website van het Ministerie van FinanciŽn komt u hierover meer te weten: www.minfin.nl.

Non-profit organisaties kunnen de massages in mindering brengen op hun loonheffing. (Semi-)overheidsinstellingen, die zijn vrijgesteld van BTW heffing kunnen de BTW terugkrijgen van het BTW compensatiefonds.

Op de website van de Belastingdienst kunt u de meest recente informatie vinden: www.belastingdienst.nl

Fotografie: Beeldveld

Geïnteresseerd?

Neem contact op: info@gribnaustoelmassage.nl
06-33746421